OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
< >

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2017-2018

PDF Print E-mail
Written by Avram Marius   
Tuesday, 06 January 2015 10:14
 
 
 


GRAFICUL

            

                          Cu privire la perioada de desfăşurare a  examenelor de încheierea  situaţiei şcolare , de corigenţă şi de diferenţă

în anul şcolar 2016-2017

Perioada

 

Clasa

Discipline/modulele din

Aria curriculară tehnologii

21 iulie 2017

24-25 iulie 2017

 

 Examene de  încheierea  situației  şcolare şi  corigenţă pentru elevii claselor a VIII-a.

 

21.07. 2017      Încheierea situației  școlare la toate disciplinele

24.07.2017        Limbă şi comunicare/Om şi societate

25.07.2017        Matematică şi ştiinţe/Educaţie tehnologică

21 iulie 2017

24-25 iulie 2017

 

Sesiunea de încheierea  situației  şcolare şi examene de corigenţe pentru elevii claselor terminale de liceu ( X , XII, XI profesional,).

21.07. 2017      Încheierea situației  școlare la toate disciplinele

24.07.2017        Limbă şi comunicare/Om şi societate

25.07.2017        Matematică şi ştiinţe/Educaţie tehnologică

30 august – 5 septembrie 2017

Sesiunea examenelor de încheierea  situației  şcolare şi  corigenţă, pentru elevii claselor din învăţământul primar, gimnazial, liceal (altele decât cele terminale) şi din învăţământ postliceal.

30.08. 2017      Încheierea situației  școlare la toate disciplinele

31.08. 2017       Limbă şi comunicare

01.09.2017        Om şi societate

04.09.2017        Matematică şi ştiinţe

05.09.2017        Tehnologii

4 septembrie – 8 septembrie 2017

Sesiunea  examenelor de diferență  pentru elevii care se vor transfera din alte unităţi de învăţământ sau dintr-o clasa in alta la domenii diferite

04-05.09.2017  Limba si comunicare

06-08.09.2017  Tehnologii

 

NOTĂ: Elevii declaraţi corigenţi conform Notei nr  32784/ 25.05.2017 , se vor prezenta la şcoala în perioada stabilită conform graficului de mai sus  la ora 8.30 în fiecare zi din sesiunea de examen.

Informaţii suplimentare se pot obţine la serviciul  secretariat.

                       

                           DIRECTOR,                                                                                                                             SECRETAR ŞEF,

                     Prof. DEMETER   Sorin                                                                                                       MAIER  Lavinia  Diana

 
 
 
 
 
 
 
Premii
 
TOMBOLĂ
 
 
 
 
 
NumereleextraselaTomboladindatade10mai2016, desfășurată
cuocazia  TÂRGULUI  DE  OFERT EDUCAŢIONALE,  ediția  2016, la standulCOLELGIULUITEHNICTRANSILVANIADEVA
 
 
 
 
178
030
242
061
113
023
243
189
193
008
244
017
 
 
 
Câștigatori sunt  rugați  să  vină   cu  pliantul      pe  care  este inscripționat  numărul   câștigător,  pentru  a-și  ridica  premiul   de  la sediuldinB-dulDecebal,nr. 116,înperioada12mai-13maia.c.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titlu proiect: Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”
Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155
Beneficiar: Ministerul Educației Naționale
Activitatea 3.3. Organizarea și desfășurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic din învățământ, în sprijinul învățării pe tot parcursul vieții
 
 
 

Până la 31 martie 2015 trebuie completat Raportul individual de dezvoltare profesională”.  Anexăm Plan instituțional de dezvoltare profesionala  și Instrucțiuni de completare Raport individual .

 

Raport individual de dezvoltare profesionala.doc

Plan institutional de dezvoltare profesionala.PDF

Instructiuni de completare Raport individual.doc