OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
< >

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2017-2018

PDF Print E-mail
Written by Avram Marius   
Tuesday, 06 January 2015 10:14
 
 
GRAFICUL
            
                          Cu privire la perioada de desfăşurare a  examenelor de încheierea situaţiei şcolare , de corigenţă şi de diferenţă
în anul şcolar 2015-2016
Perioada
 
Clasa
Discipline/modulele din
Aria curriculară tehnologii
10 -11 august 2016
 
Sesiunea de încheierea situaţiei şcolare pentru elevii claselor a VIII-a.
 
10.08. 2016      Limbă şi comunicare/Om şi societate
11.08. 2016       Matematică şi ştiinţe/Educaţie tehnologică
12  august 2016
Examene de corigenţă pentru elevii claselor a VIII-a.
12.08. 2016       Limbă şi comunicare/Om şi societate
                           Matematică şi ştiinţe/Educaţie tehnologică
02 august 2016
 
 
 
03  august 2016
Sesiunea de examene de încheierea situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi anual sau în semestrul al II-lea din clasele terminale de liceu ( X , XII, XI profesională ).
 
Sesiunea de examene de corigenţe pentru elevii claselor terminale de liceu ( X , XII, XI profesional,).
02 august 2016
                           Limbă şi comunicare,Om şi societate
                           Matematică şi Ştiinţe, Tehnologii
 
03 august 2016
                           Limbă şi comunicare,Om şi societate
                           Matematică şi Ştiinţe, Tehnologii
 
29 august 2016 -
31 august 2016
 
 
 
1 septembrie 2016 -
2 septembrie 2016
Sesiunea de examene de încheierea situaţiei şcolare pentru elevii claselor din învăţământul primar, gimnazial, liceal, (altele decât cele terminale) şi din învăţământ postliceal.
 
 
Sesiunea examenelor de corigenţă, pentru elevii claselor din învăţământul primar, gimnazial, liceal (altele decât cele terminale) şi din învăţământ postliceal.
29.08. 2016   Limbă şi comunicare
30.08. 2016 Om şi societate
31.08. 2016 Matematică şi ştiinţe
                    Tehnologii
 
01.09.2016 Limbă şi comunicare/ Om şi societate
02.09.2016 Matematică şi ştiinţe/ Tehnologii
 
NOTĂ: Elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi, conform Notei M.E.N.C.S. nr 35.511/ 31.05.2016, se vor prezenta la şcoala în perioada stabilită conform graficului de mai sus  la ora 8.30 în fiecare zi din sesiunea de examen.
Elevii care solicită transfer în unitatea noastră şcolară vor susţine examenele de diferenţă în perioada 5 - 9 septembrie 2016.
Informaţii suplimentare se pot obţine la serviciul secretariat.
                       
                           DIRECTOR,                                                                                                                             SECRETAR ŞEF,
                     Prof. DEMETER   Sorin                                                                                                   SASU Lavinia Diana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premii
 
TOMBOLĂ
 
 
 
 
 
NumereleextraselaTomboladindatade10mai2016, desfășurată
cuocazia  TÂRGULUI  DE  OFERT EDUCAŢIONALE,  ediția  2016, la standulCOLELGIULUITEHNICTRANSILVANIADEVA
 
 
 
 
178
030
242
061
113
023
243
189
193
008
244
017
 
 
 
Câștigatori sunt  rugați  să  vină   cu  pliantul      pe  care  este inscripționat  numărul   câștigător,  pentru  a-și  ridica  premiul   de  la sediuldinB-dulDecebal,nr. 116,înperioada12mai-13maia.c.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titlu proiect: Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”
Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155
Beneficiar: Ministerul Educației Naționale
Activitatea 3.3. Organizarea și desfășurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic din învățământ, în sprijinul învățării pe tot parcursul vieții
 
 
 

Până la 31 martie 2015 trebuie completat Raportul individual de dezvoltare profesională”.  Anexăm Plan instituțional de dezvoltare profesionala  și Instrucțiuni de completare Raport individual .

 

Raport individual de dezvoltare profesionala.doc

Plan institutional de dezvoltare profesionala.PDF

Instructiuni de completare Raport individual.doc