OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
< >

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2019-2020

PDF Print E-mail
Written by Avram Marius   
Friday, 20 November 2015 13:25

 

ANUNŢ
 
            Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva anunţă organizarea licitaţiei, conform Hotărârii Consiliului Local Deva 303/ 2015, în vederea închirierii următoarelor spaţii excedentare:
 
Nr. crt.
Denumire spaţiu
Suprafaţa
Locaţia
1.
SI- teren intravilan, coltul curtii dinspre nord
15 mp
Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva, corpul A, curte
2.
SII- teren intravilan, coltul curtii dinspre est
15 mp
Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva, corpul D, curte
3.
SIII- teren intravilan, coltul curtii dinspre sud
9 mp
Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva, corpul D, curte
4.
SIV- parter, intrarea elevilor
4 mp
Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva, corpul D, incintă
           
Chiria minimă de la care se porneşte este de 35 lei/mp/lună.
           
Condiţii  de participare:
 • ·         Ofertanţii nu se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;
 • ·         Ofertanţii fac dovada depunerii garanţiei de participare;
 • ·         Ofertanţii şi-au achitat integral obligaţiile rezultate din contracte similare faţă de unitatea de învăţământ până la data depunerii ofertei;
 • ·         Ofertanţii prezintă documente/certificate în vigoare.
Documente necesare în vederea participării la licitaţie:
 • ·         adresa de înaintare a documentelor de participare cu nominalizarea spaţiului pentru care se depun şi OPIS-ul documentelor;
 • ·         informaţii generale despre ofertant;
 • ·         dovada înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului;
 • ·         copie după statutul societăţii, contract şi/sau actul constitutiv al societăţii sau al persoanei fizice în care să fie precizat obiectul de activitate;
 • ·         certificat fiscal privind achitarea obligaţiilor la bugetul local şi la bugetul general consolidat;
 • ·         declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în litigiu cu organizatorul licitaţiei;
 • ·         împuternicire acordată persoanei ce reprezintă ofertantul la licitaţie (dacă ese cazul) ;
 • ·         copia chitanţei de plată a garanţiei de participare la licitaţie (5% din valoarea chiriei pe o lună),
 • ·         copia chitanţei de plată a garanţiei asiguratorii (contravaloarea chiriei pe o lună),
 • ·         copia chitanţei de plată a caietului de sarcini;
 • ·         contractul de închiriere (anexa la caietul de sarcini) semnat de către ofertant pe toate paginile, ceea ce face dovada însuşirii clauzelor contractuale.
Documentele de licitaţie şi informaţii se pot obţine începând de luni, 23.11.2015, în intervalul orar 8-14 (de luni până vineri) de la CASIERIA Colegiului Tehnic “Transilvania” Deva, din strada 22 Decembrie, numărul 116 (camera 28)
Documentele pentru participarea la licitaţie, conform articolului 9 din Caietul de sarcini, se vor depune în perioada 23.11.2015- 10.12.2015, în intervalul orar 8-14 (de luni până vineri) la secretariatul Colegiului Tehnic “Transilvania” Deva, din strada 22 Decembrie, numărul 116.
 
Documentele şi oferta depuse se vor deschide vineri, 11.12.2015, orele 12,00.