Print
Written by Avram Marius   
Tuesday, 29 December 2015 11:21
                                        PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN
EMINESCU – PUR ŞI SIMPLU…
                                             -Ediţia a VII-a, 2016 -
 
I.TEMA PROIECTULUI:EMINESCU – PUR ŞI SIMPLU…”- ediţia a VII-a, 2016
II. INSTITUŢIA ORGANIZATOARE:
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA
COLEGIUL TEHNIC „TRANSILVANIA” DEVA,  B-dul 22 Decembrie Nr.116, Tel/Fax 0254 230739,227976
      III.ARGUMENT
      Valorile perene ale literaturii sunt percepute în mediul şcolar prin prisma tipizării impuse de evaluările naţionale şi examenele de bacalaureat, astfel încât se produce o îndepărtare de text. Dezideratele proiectului educativ “Eminescu - pur şi simplu” sunt raportarea creativă, inovatoare la textul eminescian, abordarea acestuia inter şi transdisciplinară, în corelaţie cu provocările societăţii actuale.

      Activităţile din cadrul proiectului vizează includerea operei eminesciene într-o geografie spirituală, individualizată prin descoperirea valenţelor naţionale şi universale, fundamente ale formării unei conştiinţe estetice autentice care se situează autonom în cultura europeană.

 Proiectul are două secţiuni pentru elevi  şi un simpozion pentru cadrele didactice:
 
a) Secţiunea I: pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal- Concursul de Creaţie Literară „Eminescu- pur şi simplu...”
            *2 poezii, creaţie proprie, pe teme eminesciene;
             * proză ( maxim 4 pagini) de tip eseu sau ficţiune literară.
b) Secţiunea II: pentru elevii din liceu- referatesau proiecteşcolare care vizează aspecte teoretice şi practice ale tematicii eminesciene;
c) Simpozion „Eminescu- pur şi simplu...”- pentru cadre didactice - referate, proiecte didactice, prezentări pps., lucrări metodico- ştiinţifice, exemple de bune practici.
 
ÎNSCRIEREA PARTICIPANTILOR: se face până la data de 15.01.2016, ora 12, prin completarea fişei de înscriere anexată şi expedierea ei prin e-mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .