Print
Written by Avram Marius   
Tuesday, 06 January 2015 10:14
 
 
 

Elevii noștri- viitori specialiști în domeniul tehnic.
 
Rezultatele finale obținute de elevii de la Colegiul Tehnic ” Transilvania” Deva la Olimpiada disciplinelor din aria curriculara Tehnologii, faza județeană și Concursul pe meserii, etapa județeană, au dovedit ca aceștia sunt talentați, perseverenți, muncitori și pasionați de specialitatea pe care și-au ales-o pentru liceu/ școala profesională.
Munca în echipă cu dascăli dedicați, specialiști în domenii competitive ale economiei, stagiu de practică efectuat la agenți economici din țară sau în proiectul Erasmus+ ” Mobilitate Erasmus pentru stimularea angajabilității viitoare” au dat roadele mult așteptate :
 5 elevi au obținut Premiul I: GHERMAN Alexandru clasa a XI-a, domeniul Mecanică, VLAD Nicolae Andrei, clasa a XI-a, domeniul Electric, Electrotehnică, Electromecanică, TODOR Cristian, clasa a XI-a, domeniul Electronică, automatizări, telecomunicații, MOISA Răzvan Vasile, clasa a XII-a, domeniul Electric, Electrotehnică, Electromecanică; ȘOPTICĂ Bogdan, XI-a, calificarea Mecanic auto;
4 elevi au obținut Premiul II: SOCOLAN Darius Cristian, clasa a XI-a, domeniul Mecanică, HĂLMAGIU Ionuș Florin  clasa a XI-a, domeniul Electric, Electrotehnică, Electromecanică, IUHOȘ Ioan Mirel clasa a XI-a, domeniul Electronică, automatizări, telecomunicații, ADAM Bogdan clasa a XII-a, domeniul electric, Electrotehnică, Electromecanică; ALBRECHT Alexandra Cristina clasa a XII-a, domeniul Electronică, automatizări, telecomunicații;
3 elevi au obținut Premiul III: FILIP Dragoș Ștefan, clasa a XI-a, domeniul Electric, Electrotehnică, Electromecanică, IVAN Sergiu Emanuel clasa a XI-a, domeniul Electronică, automatizări, telecomunicații, ANGHEL Cosmin Alin clasa a XII-a, domeniul Electric, Electrotehnică, Electromecanică; VLĂDUȚ Dumitru clasa a XII-a, domeniul Electronică, automatizări, telecomunicații;
2 elevi a obținut Mențiune: JURATONI Luigi clasa a XII-a, domeniul Electronică, automatizări, telecomunicații; TOMUȚA Dorin Cosmin,  clasa a XI-a, calificarea Mecanic auto;
Munca de pregătire susținută continuă pentru cei 5 elevi care au obținut locul I la etapa județeană și care se vor prezenta la faza națională.
 Mult succes !
 
 
 
 
 
 
 
Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva anunţă organizarea licitaţiei, conform Hotărârii Consiliului Local Deva 303/ 2015, în vederea închirierii următoarelor spaţii excedentare
 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 
 
 
 
 
 
 
 
Titlu proiect: Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”
Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155
Beneficiar: Ministerul Educației Naționale
Activitatea 3.3. Organizarea și desfășurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic din învățământ, în sprijinul învățării pe tot parcursul vieții
 
Documente proiect
 
 

Până la 31 martie 2015 trebuie completat Raportul individual de dezvoltare profesională”.  Anexăm Plan instituțional de dezvoltare profesionala  și Instrucțiuni de completare Raport individual .

 

Raport individual de dezvoltare profesionala.doc

Plan institutional de dezvoltare profesionala.PDF

Instructiuni de completare Raport individual.doc